Στοιχεία Επικοινωνίας

Αδάμος Αδαμίδης Κλειδαράς Λτδ
21B Καραϊσκάκη,
Oasis Center, 3032,
Λεμεσός – Κύπρος

25 354 105
99 479 001
99 674 800
info@adamideslocksmith.com.cy

Ωράριο Καταστήματος
Καθημερινά: 8:00 – 13:00 & 15:00 – 18:30
Σάββατο: 9:00 – 13:00

Τοποθεσία