Στοιχεία Επικοινωνίας

Αδάμος Αδαμίδης Κλειδαράς Λτδ
21B Καραϊσκάκη,
Oasis Center, 3032,
Λεμεσός – Κύπρος

25 354 105
99 479 001
99 674 800
info@adamideslocksmith.com.cy

Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00 – 13:00 & 15:00 – 18:30
Τετάρτη – 8:00 – 13:00
Σάββατο – 9:00 – 13:00
Κυριακή – Κλειστό

Αδάμος Αδαμίδης ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ Λτδ
21B Καραϊσκάκη,
Oasis Center, 3032,
Λεμεσός – Κύπρος

25 763 973
25 344 313
99 561 815
stampsadamidis@cytanet.com.cy

Ωράριο Καταστήματος
Δευτέρα – Παρασκευή: 8:30 – 13:00 & 14:30 – 17:30
Τετάρτη – 8:30 – 13:00
Σάββατο & Κυριακή – Κλειστό

Τοποθεσία